Projecten 2018

Elk jaar kiest Westland Helpt Afrika een of meer stichtingen om een project te realiseren die zij voor ogen hebben. Dit jaar zijn dat de volgende stichtingen:

Stichting Westland4Gambia

Stichting Westland4Gambia is een Nederlandse stichting die rechtstreeks hulp biedt aan de lokale bevolking van Gambia. Wij werken nauw samen met lokale mensen in Gambia die voor ons het veldwerk verrichten. Wij organiseren projecten, die elk tot doel hebben om de Gambiaanse bevolking verder te helpen. Zo werken wij nu aan het project ‘Teeth4All’, een project waarmee wij de slechte tandzorg in Gambia willen verbeteren. In maart 2013 hebben wij een mobiele tandartspraktijk naar Gambia gebracht om voornamelijk scholen te bezoeken en met name kinderen helpen aan een gezonder gebit.

De stichting heeft begin 2013 zes auto’s vanuit Nederland naar Gambia gereden. De groep auto’s bestond uit twee ambulances, twee taxibusjes, een mobiele tandzorgpraktijk en een personenauto voor de stichting t.b.v. invliegende tandartsen, bestuursleden en werkbezoeken in Gambia.

Mobile Practice
Sinds 1 maart 2013 rijdt de tandzorgauto in een cirkel van ca. 20 km rond de stad Brikama langs scholen om het gebit van de kinderen te controleren en voorlichting te geven over onderhoud van het gebit. Samen met de Gambiaanse Oral Health Worker en assistent doet stichting Westland4Gambia er alles aan om het gebit van de kinderen weer op een acceptabel niveau te brengen.

Dental Clinic
Sinds 1 december 2015 is de vaste praktijk van de stichting voorlopig 2 dagen per week geopend. In deze praktijk kunnen zowel kinderen als volwassen mensen met problemen aan het gebit terecht. Daarnaast heeft de vaste praktijk een ondersteunende taak van de tandzorgauto en mogelijkheden van behandeling. Met de openstelling van de vaste praktijk is gestart met een kleine vergoeding te rekenen aan de volwassen patiënten. Dit met de opzet dat op den duur de tandzorgauto kan blijven rijden zonder financiële hulp uit Nederland.

Opbrengsten Pinksterfietstocht
De tandzorgauto rijdt inmiddels al zo’n 5 jaar rond op het Gambiaanse (slechte) wegennet en begint gebreken te vertonen. Dit betekent dat er  gespaard moet worden voor een nieuwe tandzorgauto. De opbrengsten van de Pinksterfietstocht zouden hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren!

 

 

Stichting De Zaaier

Stichting de Zaaier is een praktische hulporganisatie uit het Westland, die zich met kennis van de agrarische sector, specifieke benodigdheden en financiële middelen, richt op enkele landelijke gebieden in het Noordoosten van Congo.

Project huisvesting Oicha

Het dorp Oicha ligt ongeveer 200 km zuidwestelijk van de hoofdvestiging in Bunia . Via de weg is dit ongeveer vijf uur rijden en bij slecht weer of onveilige situaties moet er gevlogen worden. De Zaaier is in Oicha actief sinds 1991. De watervoorziening, die ooit door België was aangelegd, is hersteld en verbeterd. Doordat er sinds die tijd schoon drinkwater is, heeft een Duitse hulporganisatie het initiatief genomen om er een ziekenhuis te bouwen. Intussen is dit het grootste ziekenhuis uit de provincie in dit dorp.

Sinds 1995 ondersteunt De Zaaier  het ziekenhuis met een project, Poor Patient Fund, waarbij patiënten worden behandeld die de verzorging niet zelf kunnen betalen. De Zaaier helpt op deze wijze de patiënten en het ziekenhuis. Regelmatig krijgt De Zaaier van de ziekenhuisdirectie een overzicht van de behandelde patiënten en de vergoede behandelingen.

Opbrengsten Pinksterfietstocht
In Congo is het ziekenhuis verantwoordelijk voor het huizen van het personeel. Meerdere personeelsleden wonen nu in zeer slechte huizen. Daarom wil de stichting graag geld inzamelen om enkele huizen te rehabiliteren en om 5 nieuwe huizen te bouwen. De opbrengsten van de Pinksterfietstocht zouden hier een zeer welkome bijdrage aan kunnen leveren!

 

Fietst u op 21 mei met ons mee?